Loża Nr 2 „Walerian Łukasiński”
jest jedną z 16 Lóż Wielkiej Loży Narodowej Polski,
jedną z trzech, które utworzyły WLNP w 1991 roku,
kiedy Wielka Loża została odtworzona.

Siedzibą WLNP jest Warszawa.

enfoldwplk
Ładowanie